header

Wettelijke aansprakelijkheid

Voor een motorvoertuig in Nederland moet in elk geval een verzekering tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid (WA) zijn afgesloten. De Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) verplicht u hiertoe. Vanaf het moment dat het kenteken op uw naam geregistreerd staat, bent u verzekeringsplichtig.

In de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) zijn regels opgenomen met betrekking tot het verzekerd bedrag. De aansprakelijkheid van een gewone personenauto moet volgens deze regels voor minimaal 907.560 per gebeurtenis verzekerd zijn.

Indien u alleen verzekerd bent voor de wettelijke aansprakelijkheid vergoedt uw verzekeringsmaatschappij uitsluitend de schade die u aan het voertuig van een tegenpartij veroorzaakt. Als een tegenpartij schade aan uw auto veroorzaakt, kunt u contact opnemen met de verzekering van de tegenpartij. Waar mogelijk kunnen wij u hierbij van dienst zijn. Neemt u hiervoor contact met ons op.

Is de tegenpartij schuldig aan het ongeval, dan zal uw verzekeringsmaatschappij de tegenpartij aansprakelijk stellen mits u rechtsbijstand heeft afgesloten bij uw verzekering. Uw schade wordt pas uitgekeerd nadat het verhaald is op de tegenpartij.

U kunt bij ons ook een expertise afspraak maken, zodat de schade expert van uw verzekering of van de tegenpartij de schade officieel kan vastleggen. Bekijk de contactpagina om met ons in contact te komen.