header

Waarborgfonds

Het Waarborgfonds is een uitvloeisel van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen. Op grond van die wet moeten alle in Nederland verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA). Daardoor kan degene die schade lijdt, gewoonlijk een verzekeringsmaatschappij voor de schade aanspreken.

Soms kan dat echter niet omdat de bestuurder zich uit de voeten heeft gemaakt zonder naam en adres achter te laten. In dat soort situaties kan vaak het Waarborgfonds Motor Verkeer uitkomst bieden. Het waarborgfonds wordt gefinancierd door alle verzekeringsmaatschappijen die in Nederland autoverzekeringen afsluiten. Het waarborgfonds komt in 5 gevallen in actie:
  • als niet bekend is wie de schade heeft veroorzaakt
  • als het schadeveroorzakende motorrijtuig niet verzekerd is
  • als het schadeveroorzakende motorrijtuig gestolen is
  • als de verzekeringsmaatschappij insolvent is
  • als de bezitter/houder wegens gemoedsbezwaren een vrijstelling van de verzekeringsplicht heeft
Heeft u de auto beschadigd teruggevonden zonder gegevens van de tegenpartij, bijvoorbeeld op een parkeerplaats, dan kunt u in aanmerking komen voor het waarborgfonds. U moet dan een schadeformulier invullen met vermelding van 2 getuigen. Dit kunnen ook personen zijn, die getuige zijn geweest van het feit dat u de auto onbeschadigd er heeft neergezet. Vervolgens moet u binnen 24 uur aangifte doen bij de politie in de gemeente waar de auto stond tijdens het ongeval.

Neem voor een persoonlijk advies contact met ons op via de contactpagina.